คาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

Loading… หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ท่านได้กล่าวไว้ว่า “คาถาบทต่างๆ เหล่านี้ ได้มาโดยตรงจากสมเด็จองค์ปฐม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นเวลานานถึง 4 ปี จึงได้ครบพระคาถาที่มีความสมบูรณ์ และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2527 เวลา 23.58 น. สมเด็จองค์ปฐม ได้ตรัสบอกอนุญาตให้เผยแพร่ได้  เพื่อบรรเทาทุกข์ในภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่…” พระคาถาเงินล้าน  (ตั้งนะโม ๓…

View More คาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

คาถาเรียกลูกค้า

Loading… คาถาเรียกเรียกลูกค้านี้มีทั้งหมด 3 บทให้เลือกท่อง 1 บทตอนทำมาค้าขายเพื่อให้ค้าขายดี (ท่องนะโม 3 จบ) นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ พระคาถา อมเฐิบ  มะ  หา  เฐิบ  สาระพัดเฐิบ  สะ  วา  หะ  …

View More คาถาเรียกลูกค้า

คาถาชินบัญชร

Loading… คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงหลวงปู่โตและตั้งคำอธิษฐานแล้วเริ่มสวด   เริ่มสวด นโม 3 จบนะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต…

View More คาถาชินบัญชร

ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก

Loading… คำบูชาพระรัตนตรัย โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ โย โส สุปะฏิปันโน…

View More ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก

คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม

Loading… นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง…

View More คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม
Top
error: Content is protected !!